×
خرید
۹,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کارگاه روش تحقیق در 241 اسلاید

خرید
۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کارگاه شناخت درمانی رفتاری

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل الگوریتم بهینه سازی فاخته

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل الگوریتم ژنتیک

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل الگوریتم فرا ابتکاری

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل الگوریتم کلونی مورچه ها

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل تحلیل سایت همدان

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر عبدالوند

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل درس مهندسی نرم افزار ۱ برگرفته از کتاب پرسمن

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل دوره آشنایی با مدیریت پروژه

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل سنسور و رباتیک

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل سیستم مدیریت تولید MRP II

پشتیبانی سن فایل
0