×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

آموزش طراحی کابل کشی زمینی در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

آموزش کاشت زعفران در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

آموزش مبانی دینی در 25 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

آموزش مربیگری فوتبال درجه ۳ بصورت پاورپوینت

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

آناتومی دست در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

آناتومی دستگاه تناسلی زنان در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۹۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی قلب و بیماریهای های قلب

خرید
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

آناتومی وزنه تمرینی (303 اسلاید)

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

اپوپتوز – مرگ برنامه ريزی شده سلول ppt

خرید
۹,۸۰۰ تومان

احیای نوزادان بر اساس درسنامه احیای نوزادان

خرید
۴,۹۰۰ تومان

اختلالات عملکرد جنسی ppt

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی در 66 اسلاید

پشتیبانی سن فایل
0