×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

آناتومی دست در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

آناتومی دستگاه تناسلی زنان در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۹۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی قلب و بیماریهای های قلب

خرید
۴,۸۰۰ تومان

اختلالات عملکرد جنسی ppt

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان

ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در نظام راهبری بانک ppt

خرید
۸,۵۰۰ تومان

ارگونومی و طراحی محصول (word+ppt)

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان

استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی در قالب پاورپوینت

خرید
۳,۹۰۰ تومان

استراتژی اقیانوس آبی در بازاریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

استراتژی مداخله در محدوده ی بافت فرسوده همت اباد اصفهان

خرید
۴,۰۰۰ تومان

اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری با فرمت پاورپوینت

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

الگوریتم بهینه سازی عنکبوت اجتماعی

پشتیبانی سن فایل
0