×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

آموزش طراحی کابل کشی زمینی در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

آموزش کاشت زعفران در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

آموزش مربیگری فوتبال درجه ۳ بصورت پاورپوینت

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

آناتومی دست در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

آناتومی دستگاه تناسلی زنان در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۹۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی قلب و بیماریهای های قلب

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

اپوپتوز – مرگ برنامه ريزی شده سلول ppt

خرید
۹,۸۰۰ تومان

احیای نوزادان بر اساس درسنامه احیای نوزادان

خرید
۴,۹۰۰ تومان

اختلالات عملکرد جنسی ppt

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی در 66 اسلاید

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۶,۹۰۰ تومان

ارزشیابی از یادگیری در 142 اسلاید قابل ویرایش

پشتیبانی سن فایل
0