×
خرید
۵,۹۰۰ تومان

آناتومی دست در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

آناتومی دستگاه تناسلی زنان در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۹۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی قلب و بیماریهای های قلب

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

آناتومی وزنه تمرینی (303 اسلاید)

خرید
۵,۹۰۰ تومان

اپوپتوز – مرگ برنامه ريزی شده سلول ppt

خرید
۶,۸۰۰ تومان

احیاء تفکر فلسفی در علم معاصر با فرمت ppt در 20 اسلاید

خرید
۹,۸۰۰ تومان

احیای نوزادان بر اساس درسنامه احیای نوزادان

خرید
۵,۹۰۰ تومان

اختلالات عملکرد جنسی ppt

خرید
۷,۵۰۰ تومان

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی در 66 اسلاید

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

اخلاق زیستی در آزمایشگاه تشخیص طبی با فرمت ppt در 42 اسلاید

خرید
۶,۹۰۰ تومان

ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۷,۵۰۰ تومان

ارائه درس داده کاوی با فرمت ppt

پشتیبانی سن فایل
0