×
خرید
۵,۹۰۰ تومان

اپوپتوز – مرگ برنامه ريزی شده سلول ppt

خرید
۹,۸۰۰ تومان

احیای نوزادان بر اساس درسنامه احیای نوزادان

خرید
۵,۹۰۰ تومان

اختلالات عملکرد جنسی ppt

خرید
۷,۵۰۰ تومان

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی در 66 اسلاید

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

اخلاق زیستی در آزمایشگاه تشخیص طبی با فرمت ppt در 42 اسلاید

خرید
۶,۹۰۰ تومان

ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۶,۹۰۰ تومان

ارزشیابی از یادگیری در 142 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۸,۰۰۰ تومان

ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در نظام راهبری بانک ppt

خرید
۵,۹۰۰ تومان

ارزیابی کار و زمان بر اساس کتاب مرعشی و احمدی ppt

خرید
۸,۵۰۰ تومان

ارگونومی و طراحی محصول (word+ppt)

خرید
۶,۸۰۰ تومان

استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی ppt

خرید
۳,۹۰۰ تومان

استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی در قالب پاورپوینت

پشتیبانی سن فایل
0