×
خرید
۸,۰۰۰ تومان

ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در نظام راهبری بانک ppt

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

ارزیابی کار و زمان بر اساس کتاب مرعشی و احمدی ppt

خرید
۸,۵۰۰ تومان

ارگونومی و طراحی محصول (word+ppt)

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰ تومان

استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی ppt

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۸۰۰ تومان

استخراج روغن در 121 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۳,۹۰۰ تومان

استراتژی اقیانوس آبی در بازاریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

استراتژی مداخله در محدوده ی بافت فرسوده همت اباد اصفهان

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰ تومان

استعدادیابی فوتبال در 60 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۹,۹۰۰ تومان

اصول بازاريابي و مديريت بازار در 403 اسلاید ppt

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

اصول چیدمان ، انبارش و شرایط نگهداری داروها ppt

خرید
۵,۰۰۰ تومان

اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری با فرمت پاورپوینت

پشتیبانی سن فایل
0