×
خرید
۴,۹۰۰ تومان

اختلالات عملکرد جنسی ppt

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی در 66 اسلاید

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۶,۹۰۰ تومان

ارزشیابی از یادگیری در 142 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۸,۰۰۰ تومان

ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در نظام راهبری بانک ppt

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

ارزیابی کار و زمان بر اساس کتاب مرعشی و احمدی ppt

خرید
۸,۵۰۰ تومان

ارگونومی و طراحی محصول (word+ppt)

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰ تومان

استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی ppt

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۸۰۰ تومان

استخراج روغن در 121 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۳,۹۰۰ تومان

استراتژی اقیانوس آبی در بازاریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

استراتژی مداخله در محدوده ی بافت فرسوده همت اباد اصفهان

پشتیبانی سن فایل
0