×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

الگوریتم بهینه سازی عنکبوت اجتماعی

خرید
۴,۰۰۰ تومان

الگوهای تدریس با معماری نوین با فرمت پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

انرژی جریان های جزر و مد آب در قالب پاورپوینت

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

انواع آزمایشات پزشکی در قالب ppt

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

انواع تجهیزات الکتریکی برق ساختمان درقالب پاورپوینت

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

ایمن سازی و واکسیناسیون در قالب ppt

خرید
۴,۵۰۰ تومان

بازرسی و حسابرسی داخلی یکپارچه با فرمت پاورپوینت

خرید
۳,۹۰۰ تومان

برترین پاورپوینت پروژه نمک گیری (Desalter)

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰ تومان

برترین پاورپوینت تحلیل فضای شهری – پیاده راه ۱۵ خرداد

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

برترین پاورپوینت سیاستهای خانه سازی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

برترین پاورپوینت مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

برترین پاورپوینت مفاهیم گردشگری و اقلیم

پشتیبانی سن فایل
0