×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

الگوریتم بهینه سازی عنکبوت اجتماعی

خرید
۴,۰۰۰ تومان

الگوهای تدریس با معماری نوین با فرمت پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

انرژی جریان های جزر و مد آب در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

انواع تجهیزات الکتریکی برق ساختمان درقالب پاورپوینت

خرید
۴,۵۰۰ تومان

بازرسی و حسابرسی داخلی یکپارچه با فرمت پاورپوینت

خرید
۳,۹۰۰ تومان

برترین پاورپوینت پروژه نمک گیری (Desalter)

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰ تومان

برترین پاورپوینت تحلیل فضای شهری – پیاده راه ۱۵ خرداد

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

برترین پاورپوینت سیاستهای خانه سازی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

برترین پاورپوینت مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

برترین پاورپوینت مفاهیم گردشگری و اقلیم

خرید
۳,۹۰۰ تومان

برترین فایل پاورپوینت استخدام و گزینش درسازمانها

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

برنامه ریزی مالیاتی در قالب پاورپوینت

پشتیبانی سن فایل
0