×
خرید
۶,۹۰۰ تومان

ارزشیابی از یادگیری در 142 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۸,۰۰۰ تومان

ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در نظام راهبری بانک ppt

خرید
۵,۹۰۰ تومان

ارزیابی کار و زمان بر اساس کتاب مرعشی و احمدی ppt

خرید
۸,۵۰۰ تومان

ارگونومی و طراحی محصول (word+ppt)

خرید
۵,۹۰۰ تومان

اسپیرومتر یا دم سنج تعیین حجم تنفسی ریه با فرمت ppt

خرید
۶,۸۰۰ تومان

استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی ppt

خرید
۵,۹۰۰ تومان

استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۸۰۰ تومان

استخراج روغن در 121 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۵,۵۰۰ تومان

استراتژی اقیانوس آبی در بازاریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

استراتژی مداخله در محدوده ی بافت فرسوده همت اباد اصفهان

خرید
۶,۸۰۰ تومان

استعدادیابی فوتبال در 60 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۹,۵۰۰ تومان

اسلایدهای درس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویرایش جدید با فرمت pdf و ppt

پشتیبانی سن فایل
0