×
خرید
۸,۸۰۰ تومان

استخراج روغن در 121 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۳,۹۰۰ تومان

استراتژی اقیانوس آبی در بازاریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

استراتژی مداخله در محدوده ی بافت فرسوده همت اباد اصفهان

خرید
۶,۸۰۰ تومان

استعدادیابی فوتبال در 60 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۸,۰۰۰ تومان

اسلایدهای درس کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی

خرید
۹,۹۰۰ تومان

اصول بازاريابي و مديريت بازار در 403 اسلاید ppt

خرید
۷,۵۰۰ تومان

اصول چیدمان ، انبارش و شرایط نگهداری داروها ppt

خرید
۵,۹۰۰ تومان

اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری با فرمت پاورپوینت

خرید
۶,۹۰۰ تومان

اصول، قوانين و مقررات محیط زیست و بهداشت محيط

خرید
۷,۹۰۰ تومان

اقتصاد رانتی در ایران و راه های برون رفت از آن

خرید
۸,۸۰۰ تومان

الزامات پیچ و مهره های پر مقاومت سازه ای

خرید
۴,۹۰۰ تومان

الگوریتم بهینه سازی عنکبوت اجتماعی

پشتیبانی سن فایل
0