×
خرید
۹,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

اصول چیدمان ، انبارش و شرایط نگهداری داروها ppt

خرید
۵,۰۰۰ تومان

اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری با فرمت پاورپوینت

خرید
۶,۹۰۰ تومان

اصول، قوانين و مقررات محیط زیست و بهداشت محيط

خرید
۹,۸۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

اقتصاد رانتی در ایران و راه های برون رفت از آن

خرید
۸,۸۰۰ تومان

الزامات پیچ و مهره های پر مقاومت سازه ای

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

الگوریتم بهینه سازی عنکبوت اجتماعی

خرید
۴,۰۰۰ تومان

الگوهای تدریس با معماری نوین با فرمت پاورپوینت

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

الگوهای توسعه سواد اطلاعاتی در قالب پاورپوینت

خرید
۷,۹۰۰ تومان

اندودنتیکس یا درمان ریشه در 16 اسلاید ppt

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

انرژی جریان های جزر و مد آب در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۰۰۰ تومان

انگیزش در آموزش و پرورش در 42 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

انواع آزمایشات پزشکی در قالب ppt

پشتیبانی سن فایل
0