×
خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل الگوریتم فرا ابتکاری

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل الگوریتم کلونی مورچه ها

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کامل تحلیل سایت همدان

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر عبدالوند

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل درس مهندسی نرم افزار ۱برگرفته از کتاب پرسمن

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل دوره آشنایی با مدیریت پروژه

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل سنسور و رباتیک

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل سیستم مدیریت تولید MRP II

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کامل محاسبات کامل بار حرارتی و برودتی یک ساختمان با نرم افزار کریر

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کامل مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل معرفی عمارت چهل‌ستون قزوین

خرید
۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کامل و جامع احداث ساختمان اسکلت بتنی

پشتیبانی سن فایل
0