×
خرید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفتم نظریه های حسابداری دکتر ثقفی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری حسابداری جلد دوم دکتر مهرانی -کرمی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی و ورزش

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد

خرید
۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کارگاه آموزشی طرحواره درمانی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کارگاه آموزشی ماساژ ورزشی

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کارگاه روش تحقیق در 241 اسلاید

خرید
۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کارگاه شناخت درمانی رفتاری

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل الگوریتم بهینه سازی فاخته

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کامل الگوریتم ژنتیک

پشتیبانی سن فایل
0