×
خرید
۲,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی کامل امنیت در شبکه های بی سیم WIFI

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰ تومان

پروژه بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران PPT

خرید
۹,۹۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

پروژه بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان

پروژه پاورپوینت شناخت و بررسی محله هرندی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

پروژه پایانی تهویه مطبوع به همراه نقشه اتوکدی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

پروژه پلان اتوکد بیمارستان به همراه فایل ۳ بعدی

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۹۰۰ تومان

پروژه تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر محیط زیست

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان

پروژه تاثیر جایابی بهینه ایستگاه های خودروهای الکتریکی برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع

خرید
۳,۷۰۰ تومان

پروژه تحقیقاتی با عنوان برنامه ریزی تولید

خرید
۳,۰۰۰ تومان

پروژه تحقیقاتی مهندسی عمران هیدرولیک کانال های باز

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

پروژه تحلیل و بررسی روستای ماسوله

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان

پروژه تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی سبز در بوردو فرانسه به همراه پلان و تصاویر

پشتیبانی سن فایل
0