×
خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

پروژه تحلیل و بررسی روستای ماسوله

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان

پروژه تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی سبز در بوردو فرانسه به همراه پلان و تصاویر

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پروژه تحلیل یک ویلای مسکونی با نرم افزار اکوتکت

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پروژه تعمیرات و نگهداری در کارخانه کاشی یزد سرامیک

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پروژه تهویه مطبوع گرمایش و سرمایش با هر سه نوع لوله کشی

خرید
۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

پروژه جامع با مدل محاسباتی نرم افزار به عنوان سرویس در رایانش ابری

خرید
۳,۵۰۰ تومان

پروژه جامع بررسی روش های متن کاوی

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پروژه جامع بررسی سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی در اراضی کشاورزی

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان

پروژه جامع برنامه ریزی و کنترل تولید در نورد آلومینیوم

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

پروژه جامع بهینه سازی کانورتور آمونیاک پتروشیمی رازی

خرید
۳,۰۰۰ تومان

پروژه جامع پیرامون آشنایی با معماری جهان

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه جامع پیرامون بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

پشتیبانی سن فایل
0