×
خرید
۳,۰۰۰ تومان

پروژه جامع روش های نوین اندازه گیری در فشار قوی

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

پروژه جامع ریخته گری دقیق و بررسی انواع آن

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه جامع ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پروژه جامع ساماندهی محله سید خندان- ارسباران

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان

پروژه جامع شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

خرید
۸,۵۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه جامع شناخت فضای شهری(تحلیل کالبدی فضای شهری سبزه میدان قزوین)

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پروژه جامع طراحی سیستم بودجه بندی جامع

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه جامع طراحی گیربکس همراه جداول و محاسبات

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰ تومان

پروژه جامع طرح ۳ شهرسازی همدان با فرمت WORD

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

پروژه جامع طرح آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پروژه جامع طرح اتوماسیون اداری

خرید
۳,۸۰۰ تومان

پروژه جامع فرآیندهای ریخته گری تحت فشار و آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار

پشتیبانی سن فایل
0