×
خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پروژه تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی سبز در بوردو فرانسه به همراه پلان و تصاویر

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

پروژه تحلیل و بررسی معماری هخامنشیان به همراه پلان و تصاویر

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه تحلیل یک ویلای مسکونی با نرم افزار اکوتکت

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پروژه تعمیرات و نگهداری در کارخانه کاشی یزد سرامیک

خرید
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۶۰۰ تومان

پروژه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پروژه تهویه مطبوع گرمایش و سرمایش با هر سه نوع لوله کشی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

پروژه جامع ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه جامع ارشد با عنوان مسکن گروههای کم درآمد در مناطق ٢٢ گانه تهران

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پروژه جامع الگوریتم و روش های خوشه بندی جریان داده

خرید
۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

پروژه جامع با مدل محاسباتی نرم افزار به عنوان سرویس در رایانش ابری

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پروژه جامع بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

پروژه جامع بررسی رابطه بین مدیریت دانش (KM) و مدیریت روابط مشتریان (CRM)

پشتیبانی سن فایل
0