×
خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰ تومان

پروژه بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران PPT

خرید
۹,۹۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

پروژه بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۰۰ تومان

پروژه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه پاورپوینت شناخت و بررسی محله هرندی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

پروژه پایانی تهویه مطبوع به همراه نقشه اتوکدی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

پروژه پلان اتوکد بیمارستان به همراه فایل ۳ بعدی

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۹۰۰ تومان

پروژه تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر محیط زیست

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

پروژه تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان

پروژه تاثیر جایابی بهینه ایستگاه های خودروهای الکتریکی برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه تحقیقاتی با عنوان برنامه ریزی تولید

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پروژه تحقیقاتی مهندسی عمران هیدرولیک کانال های باز

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پروژه تحلیل و بررسی روستای ماسوله

پشتیبانی سن فایل
0