×
خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (جلد اول) تآلیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

فصل دهم تئوری حسابداری جلد دوم دکتر ساسان مهرانی ppt

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

فصل دهم حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازیPPT

خرید
۶,۵۰۰ تومان

فصل دهم و یازدهم کتاب روانشناسی اجتماعی یوسف کریمی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری ۲ دکتر شباهنگppt

خرید
۵,۵۰۰ تومان

فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف چارلز پی جونز و ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش

خرید
۴,۹۰۰ تومان

فصل دوم حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازی جلد اول PPT

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

فصل دوم سیستم‌های کنترل تاسیسات حرارتی و برودتی کریمی و اعرابیان ppt

خرید
۹,۸۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

فصل دوم کتاب مدیریت مالی نوین (جلد دوم ) استفان راس ppt

خرید
۷,۸۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

فصل سوم کتاب روانشناسی شناختی رابرت استرنبرگ ppt

خرید
۵,۹۰۰ تومان

فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

فصل ششم حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازی ppt

پشتیبانی سن فایل
0