×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

کتاب روانشناسی رشد 1 دکتر علی اکبر شعاری نژاد ppt

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر راعی و پویان فر با فرمت پاورپوینت

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر ابطحیPPT

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

خرید
۵,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی بصورت خلاصه

خرید
۳,۹۰۰ تومان

کمک های اولیه روانشناختی در قالب پاورپوینت

خرید
۴,۰۰۰ تومان

کیفیت حسابرسی داخلی با فرمت پاورپوینت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

گزارش کارآموزی پست 132 کیلو ولت بیرجند

خرید
۷,۸۰۰ تومان

مانیتورینگ بیهوشی با فرمت پاورپوینت

خرید
۵,۰۰۰ تومان

مبانی سازمان و مدیریت در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۰۰۰ تومان

مبانی طراحی لوله کشی فاضلاب و هواکش در قالب پاورپوینت

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان

مبانی کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت و حسابداری در قالب پاورپوینت

پشتیبانی سن فایل
0