×
خرید
۴,۹۰۰ تومان

Arc GIS پيشرفته در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

PPT خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

خرید
۵,۵۰۰ تومان

PPT کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف

خرید
۵,۰۰۰ تومان

آزمون وکسلر کودکان در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۰۰۰ تومان

آسیب شناسی مديريت منابع انسانی در 52 اسلاید

خرید
۴,۹۰۰ تومان

آسیب های اجتماعی کودکان در قالب پاورپوینت

خرید
۷,۰۰۰ تومان

آشنائی با انواع پیچ و پلاک ارتوپدی در 55 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۳,۹۰۰ تومان

آشنایی با شبکه های اجتماعی در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

آشنایی با شیوه های سرمایه گذاری در بورس در قالب پاورپوینت

خرید
۶,۸۰۰ تومان

آشنایی با قوانین بیمه و کاربرد کامپیوتر در داروخانه ppt

خرید
۵,۹۰۰ تومان

آشنایی، اجرا، تفسیر و کاربرد آزمون هوش وکسلر در قالب پاورپوینت

خرید
۷,۵۰۰ تومان

آلودگی هوا در 149 اسلاید قابل ویرایش

پشتیبانی سن فایل
0