پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن


            پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن
دانش پژوهان گرامی در این قسمت پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن در قالب ورد و در 130 صفحه با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.
نوع فایل
word
نویسنده
تاریخ انتشار
27 دی 1396
دسته بندی
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان
  خرید این محصول

پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

فرمت فایل : WORD – قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه آماری شامل کلیه کارکنان حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که تعداد ۲۰۰ نفر هستند و برای تعیین حجم نمونه از این میان تعداد ۱۳۱ نفر با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شدند، شیوه توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است.

روش گردآوری اطلاعات برای این پژوهش تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه) بوده است، که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی همچون آزمون ضریب هبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و گام به گام، آزمون فریدمن استفاده گردیده است که این آزمون ها با نرم افزار آماری SPSS انجام شده اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت دانش و چهار بعد آن ( اجتماعی سازی، ترکیب، درونی سازی و برونی سازی دانش) با چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن:

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 2

1-2. بیان مسئله 3

1-3. اهمیت موضوع تحقیق 6

1-4. نوآوریهای تحقیق 8

1-5. اهداف تحقیق 8

1-6. فرضیات تحقیق 9

1-7. روش شناسی تحقیق 10

1-8. روش گردآوری اطلاعات 10

1-9. جامعه آماري،روش نمونه ‏گيري وحجم نمونه 11

1-10. قلمروتحقیق 11

قلمروزمانی: 11

قلمرومکانی: 11

1-11. روشهاوابزارتجزیه وتحلیل داده ها 11

1-12. تعریف واژگان 11

1-12-1. تعاریف نظری 11

1-12-2. تعاریف عملیاتی 12

1-13. فرایندتحقیق 13

خلاصه فصل 13

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه 15

2-1. گفتاراول: مدیریت دانش 15

2-1-1. تعریف وارتباط داده اطلاعات ودانش 15

2-1-2. انواع دانش 19

2-1-3. تاریخچه مدیریت دانش 21

2-1-4. تعاریف ارائه شده ازمدیریت دانش 26

2-1-5. مدیریت دانش درسازمانهای دولتی وخصوصی 28

2-1-6. روشهای اجرای مدیریت دانش درسازمانها 30

2-1-7. تئوریهای مدیریت دانش 35

2-1-7-1. تئوري سرمايه انساني 35

2-1-7-2. تئوری ویگ 35

2-1-8. رویکردهای مدیریت دانش 36

2-1-9. معرفی مدلهایی مختلف مدیریت دانش 37

2-1-9-1. مدل پایه ساختمان دانش 37

2-1-9-2. مدل فرآینددانش 39

2-1-9-3. مدل مشارکتی دریاددهی‌ویادگیری 39

2-1-9-4. مدل بینش: ازاطلاعات به‌بصیرت ودانایی 40

2-1-9-5. مدل دانش ضمنی 40

2-1-9-6. مدل حلزونی دانش 41

2-1-9-7. مدل مفهومی مدیریت دانش 43

2-1-9-8. مدل راه‌حل دانش 43

2-1-9-9. چرخه حیات مدیریت دانش 44

2-1-10. اجزاوعناصرمدیریت دانش 44

2-1-11. کاربردهای مدیریت دانش 45

2-1-12. خلق،کسب وتوسعه دانش 47

2-2. گفتاردوم: چابکی سازمانی 52

2-2-1. تاریخچهﭼﺎﺑﻜﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‬ 52

۲-2-2. ﻣﻔﻬﻮﻡﭼﺎﺑﻜﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‬ 54

۲-2-3. اهمیت چابکی : 57

۲-2-4. ویژگیهاومفاهیم اصلی درچابکی سازمان : 58

۲-2-5. ابعادچابکی ازدیدگاه سیستمی 60

۲-2-6. محرکهای چابکی : 63

۲-2-7. قابلیتهای چابکی سازمانی: 64

۲-2-8. مزایای چابکی سازمانی : 67

۲-2-9. دیدگاه های صاحب نظران بهچابکی سازمانی: 68

2-3. گفتارسوم: پیشینه تحقیق 78

2-3-1. تحقیقات داخلی مرتبط بامتغیرهای تحقیق 78

2-3-2. تحقیقات خارجی مرتبط بامتغیرهای تحقیق 81

1-6. چارچوب نظری تحقیق 8

فصل سوم:روش تحقیق

3-1- مقدمه 85

3-2- روش تحقیق 85

3-3- ابزارجمع آوری دادهها 85

3-4- روایی وپایایی ابزارسنجش 86

3-4-1- روایی 86

3-4-2- پایایی 87

3-5- جامعه ونمونه آماری 88

3-5-1- جامعه آماري 88

3-5-2- حجم نمونه 88

3-6- روش‌هاوفنون آماري مورداستفاده براي تجزيه وتحليل مشاهدات 88

3-6-1) نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها) 88

3-6-2) طرح پژوهش وروشهای تجزیه وتحلیل داده‌ها (توصیفی واستنباطی) 89

3-7. مدل مفهومی تحقیق 90

3-8- خلاصه فصل سوم : 90

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 مقدمه 92

4-2 تحلیل آماری 92

4-2-1 تحلیلهای آماری توصیفی 92

4-2-1-1 اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی) 92

4-3. آماراستنباطی 96

4-3-1. آزمون فرضیه ها 96

خلاصه فصل 111

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1 مقدمه 113

5-2. خلاصه یافته های پژوهش 113

5-2. بحث ونتیجه گیری 113

5-3. نتیجه گیری براساس هرفرضیه 114

5-4. پیشنهادها 118

5-4-1. پیشنهادات برای محققین آتی 120

5-5. محدودیتهای تحقیق 120

خلاصه فصل 120

منابع ومآخذ 121

تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان 127

فهرست جداول

فهرست نمودار

فهرست اشکال

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *