×
خرید
۲۳,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان

تحقیقات پیرامون رابطه توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور ازدیدگاه دبیران و مدیران دبیرستانهای دولتی شهرستان خوی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تحقیقات پیرامون قوانین طلاق

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

تحقیقات جامع پیرامون انواع یاتاقان ها و کاربردهای آن ها

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان

تحقیقات جامع پیرامون بررسی موتورهای پله ای

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

تحقیقات جامع پیرامون برنامه ریزی و مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

تحقیقات جامع پیرامون ساختار سلول ppt

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

تحقیقات جامع پیرامون سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

تحقیقات جامع پیرامون سازه های پدافندی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تحقیقات جامع پیرامون کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک رشته فیزیک

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تحقیقات جامع پیرامون نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

تحقیقات درباره حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی

پشتیبانی سن فایل
0