×
خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

جامع ترین پروژه تحلیل میدان توپخانه

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان

جامع ترین پروژه تحلیل و بررسی فضای شهری (چهارراه ولیعصرتهران)

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

جامع ترین پروژه طراحی گیربکس و شفت

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

جدول سوات تحلیل نظام های سه گانه در فضای شهری

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

جدول کامل سوات ( SWOT ) محله پامنار تهران

خرید
۳,۹۰۰ تومان

دانلود ۲۳۳ نکته اجرایی ساختمان سازی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی (شهرستان بوشهر)

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

دانلود پایان نامه رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری

خرید
۵,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه آشنایی با تکنولوژی تولید و ساخت لوح فشرده

خرید
۳,۹۰۰ تومان

دانلود پروژه انواع بتن

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

دانلود پروژه بررسی روش پیش بینی ضریب بهره وری TBM

خرید
۱۱,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

دانلود پروژه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سرکوال و رتبه بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پشتیبانی سن فایل
0