×
خرید
۵,۹۰۰ تومان

مهارت های مصاحبه انگیزشی در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۹۰۰ تومان

موانع و شیوه های جذب کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق روستایی ppt

خرید
۸,۸۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

نظام آموزشی اسپانیا ppt

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

نظریه های روان درمانی فروید ppt

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

نظریه هوش های چندگانه گاردنر ppt

خرید
۴,۰۰۰ تومان

نقش حسابرسی داخلی در سلامت نظام بانکی ppt

خرید
۴,۸۰۰ تومان

نقش حسابرسی داخلی در شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه ppt

خرید
۵,۰۰۰ تومان

نقش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (RBIA) در بهبود اثربخشی نظام راهبری بانک ها

خرید
۹,۸۰۰ تومان ۷,۶۰۰ تومان

نقش مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی

خرید
۴,۵۰۰ تومان

نگرش معنادار در معماری در قالب پاورپوینت

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

هپاتیت های ویروسی و انواع هپاتیت در قالب پاورپوینت

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

وظایف و مسئولیت امدادگران و اصول ایمنی فردی PPT

پشتیبانی سن فایل
0