×
خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (جلد اول) تآلیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

فصل دهم تئوری حسابداری جلد دوم دکتر ساسان مهرانیppt

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۰ تومان

فصل دهم حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازیPPT

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری ۲ دکتر شباهنگppt

خرید
۴,۹۰۰ تومان

فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف چارلز پی جونز و ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش

خرید
۴,۹۰۰ تومان

فصل دوم حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازی جلد اول PPT

خرید
۴,۹۰۰ تومان

فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰ تومان

فصل ششم حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازیppt

خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰ تومان

فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر سجادی و صوفی ppt

خرید
۴,۰۰۰ تومان

كاربرد روانشناسی در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعی با تاکید بر SPSS در قالب پاورپوینت

خرید
۴,۹۰۰ تومان

کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم در قالب پاورپوینت

پشتیبانی سن فایل
0