×
خرید
۳,۹۰۰ تومان

تست تالیفی مبانی رفتار سازمانی رابینز

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

تست تالیفی مدیریت منابع انسانی پیشرفته رسولی – صالحی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

تست تالیفی و سوالات کتاب درآمدی بر نظریه‌ های مدیریت دولتی دکتر رضا طهماسبی

خرید
۴,۸۰۰ تومان

تست حقوق اساسی حسن خسروی به همراه پاسخنامه

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تست رشد و تکامل و یادگیری حرکتی با پاسخنامه تشریحی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تست روش ها و فنون تدریس با پاسخنامه

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تست فیزیولوژی و تغذیه ورزش با پاسخنامه تشریحی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

تست های اصول و فلسفه تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تست های تألیفی مدیریت سرمایه گذاری (کنکور ارشد مدیریت)

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تست های تألیفی مدیریت مالی کارشناسی ارشد

خرید
۵,۹۰۰ تومان

تست های تالیفی 6 کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر رضاییان

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

تست های تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضاییان

پشتیبانی سن فایل
0