×
خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

تست های تالیفی کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

تست های تالیفی مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

تست های تالیفی و نمونه سوالات روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تست های کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تستهای تألیفی اصول و مبانی مدیریت با پاسخنامه

خرید
۴,۵۰۰ تومان

تستهای تالیفی مدیریت استراتژیک پیشرفته

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

جامع ترین خلاصه کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه همراه حل المسائل

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان

جزوات و سوالات درس ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت(مجموعه کامل)

خرید
۶,۹۰۰ تومان

جزوه آسیب شناسی ورزشی دکتر هومن مینونژاد

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

جزوه آموزش نرم افزار متلب همراه با نمونه سوالات

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

جزوه اطلاعات بانکی ویژه شرکت در آزمونهای استخدامی بانکها

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

جزوه پایگاه داده پیشرفته بهمراه نمونه سوالات ارشد پیام نور

پشتیبانی سن فایل
0