×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات تاسیسات ساختمانی آزمون کارشناس رسمی دادگستری

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات تستی ارزشیابی عملکرد

خرید
۲,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات تستی انقلاب اسلامی

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات تستی درس تئوری مدیریت

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات تستی رایانه کار ICDL درجه دو

خرید
۵,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات تستی کتاب مبانی مدیریت سازمانی دکتر علی رضاییان

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات تشریحی تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات جامع استخدامی حسابداری + پاسخنامه تشریحی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی ویژه فنی حرفه ای

خرید
۱,۵۰۰ تومان

نمونه سوالات درس اصول طراحی پایگاه داده با پاسخ نامه

خرید
۱,۵۰۰ تومان

نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۲ با جواب دانشگاه پیام نور

خرید
۱,۵۰۰ تومان

نمونه سوالات درس تربیت بدنی برای دانش آموزان دوم متوسطه از کتاب تربیت بدنی

پشتیبانی سن فایل
0