×
خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی آماده درمانگاه شبانه روزی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی آماده مجتمع گردشگری

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی احداث اکو کمپ گردشگری

خرید
۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی بسته بندی روغن نباتی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی تولید آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی

خرید
۴,۵۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی تولید انواع نان (فانتزی و صنعتی)

خرید
۴,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی تولید سقف کاذب

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی

خرید
۳,۸۰۰ تومان ۱,۹۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر ( گیاهی )

خرید
۳,۹۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی تولید محصولات بهداشتی و آرایشی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰ تومان

نمونه طرح توجیهی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان

پشتیبانی سن فایل
0