×
خرید
۵,۹۰۰ تومان

 پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور دکتری علوم اقتصادی

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

 دانلود پروژه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی)

خرید
۵,۰۰۰ تومان

377 نکته از کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

خرید
۳,۵۰۰ تومان

932 واژه از زبان تخصصی مدیریت( کنکور ارشد مدیریت)

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

Arc GIS پيشرفته در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۰۰۰ تومان

PDF حقوق مدنی ۱ اشخاص و محجورین دکتر صفایی و قاسم زاده

خرید
۳,۹۰۰ تومان

PDF خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز

خرید
۵,۵۰۰ تومان

PDF راهنمای برنامه ریزی استراتژیک دکتر محمد اعرابی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

PDF کتاب آمار و روش تحقیق مدرسان شریف

خرید
۴,۹۰۰ تومان

pdf کتاب اقتصاد مدیریت با تاکید بر تئوری بازی‌ها (خلاصه و حل تمرین)

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰ تومان

pdf کتاب اقلیم و معماری نوشته مرتضی کسمایی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

PDF کتاب اندیشه اسلامی ۲ غفار زاده -حسین عزیزی

پشتیبانی سن فایل
0