رساله خانه مد با فرمت word

نویسنده
تاریخ انتشار
29 اسفند 1396
دسته بندی
قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۰۰۰ تومان است.٪42 تخفیف
شما کاربران گرامی می توانید در این بخش رساله خانه مد-طراحی خانه لباس را با فرمت word با قابلیت ویرایش با بهترین کیفیت از فروشگاه سن فایل دریافت نمایید.

رساله خانه مد با فرمت word

دانش پژوهان گرامی در این بخش رساله خانه مد طراحی خانه لباس با فرمت word با قابلیت ویرایش مشتمل بر  177 صفحه نگارش شده است.در صورت تمایل می توانید این محصول ارزشمند را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

مقدمه

انسان از دورانی که آگاهانه و با ابزارهای طبیعی و ابتدایی به کار پرداخت، جامعه ی نخستین بشری را پی ریخت و در راهی گام نهاد که او را از زندگی حیـوانی جدا می ساخت؛ به شکار حیـوانات پرداخت، از گوشت آن ها خوراک و از پوستشان پوشاک تهیه کرد.

انسان اولیه از ماهیت پدیده های طبیعی که بقای او به آن ها وابسته بود شناختی نداشت. بنابراین آن ها را با نیـروی فرا طبیـعی و جـادویی مربـوط دانـست، به آن ها ایـمان آورد و برخـی از آنان را مورد پرستـش قرارداد.این پرستش در قالب مراسم و آیین های ویژه ای به اجرا در می آمد .انسان صورتک بر چهره گذاشت و پوششی شبیه به جانوران بر تن کرد تا از این راه بتواند روح آن ها را تسخیر کند، یا با آن ها ارتباط معنوی برقرار سازد و برای موفقیت در شکار یا پیروزی درجنگ، از آنان یاری طلبد. آدمی از این پوشش همچون یک پشتیبان و حامی جادویی بهره جست.

دانلود رایگان رساله طراحی موزه مد و لباس

فهرست مطالب:

بخش اول (شناخت)

فصل اول (پیشگفتار)

1-1 مقدمه. 3

1-2 علت انتخاب موضوع. 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پروژه 6

1-4 روش گردآوری اطلاعات.. 7

فصل دوم (شناخت پیشینه ی موضوع پوشاک)

2-1 مقدمه. 9

2-2 پوشاک و تاریخ تمدن.. 10

2-3 بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم باستان.. 14

2-3-1 دنیای باستان.. 15

2-3-2 بین النهرین… 15

2-3-3 بابل… 16

2-3-4 آشور. 18

2-4 بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم ایران زمین.. 18

2-5 بررسی اجمالی تاریخ پارچه. 25

2-5-2 ایران زمین… 27

2-5-3 تاریخچه رنگرزی… 30

2-6 تاریخ مد. 33

فصل سوم (شناخت موضوع و مفاهیم وابسته)

3-1 مقدمه. 36

3-2 شناخت موضوع. 36

3-2-1پوشاک و مدرنیته. 36

3-2-2 نگاهی اجمالی بر مهم ترین کارکردهای لباس….. 37

3-2-3 فرهنگ طراحی لباس و اهداف آموزش دانشگاهی آن در ایران.. 38

3-2-4 عوامل موثر در تغییر و تحول فرم پوشاک…. 40

3-2-4-1 عوامل اجتماعی و اقتصادی… 40

3-2-4-2 عوامل فرهنگی… 41

3-2-4-3 عوامل اقلیمی… 43

3-2-5 طراحی پارچه. 44

3-3 شناخت مفاهیم وابسته به موضوع. 46

3-3-1 باستان شناسی… 46

3-3-2 سیاست و قدرت… 46

3-3-3 جامعه شناسی… 47

3-3-4روان شناسی… 48

3-3-4-1 تعاریف به کار رفته در روان شناسی از فضای معماری… 49

3-3-4-1-1 ادراك محیطی… 49

3-3-4-1-2 تاثیر ویژگی های محیط پیرامون.. 50

3-3-4-1-3.مفهوم بار محیطی… 50

3-3-4-1-4 فشار روانی محیط… 51

3-3-4-1-5 فضای شخصی… 52

3-3-4-1-6 قلمرو گرایی… 52

3-3-4-1-7 قلمروگرایی و خلوت گزینی… 53

3-3-4-1-8 ازدحام. 53

فصل چهارم (معماری و طراحی لباس)

4-1 مقدمه. 56

4-2 معماری و طراحی لباس… 56

4-3 خصوصیات فضا 57

4-3-1 رویکرد روان شناسی… 57

4-3-2 رهیابی در فضا 57

4-3-3 محیط پیرامون.. 58

4-3-4 فضای شخصی و ضوابط آن.. 59

4-3-5 متغیرهایی كه بر فضای شخصی اثر می‌گذارند.. 60

4-3-6 ویژگی های خاص محیط اطراف… 60

4-3-7 ویژگی های فضایی خلوت گزینی… 61

4-3-8 آیا مردان و زنان به شكلی متفاوت به ازدحام واكنش نشان می‌دهند؟. 61

4-3-9 تعدیل کننده های اثرات تراکم.. 62

4-3-10 گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن.. 62

4-3-11 محیط کار و ارتباط در سازمانهای کاری… 62

4-3-12 سروصدا 63

4-3-13 محیط طبیعی… 64

4-3-14 نور. 65

4-3-15 رنگ….. 66

4-3-16 گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن.. 67

4-4 عناصر و اجزا 67

4-4-1 ورودی… 67

4-4-2 بازشو ها 69

4-4-3 نمای ساختمان.. 69

4-4-4 فضا های همگانی… 70

4-4-5 اتاق ها 70

4-4-6 دفاتر مقامات… 70

4-4-7 فضا های استراحت…. 71

4-4-8 مکان هایی به عنوان انبار وسایل… 71

4-4-9 پلکان و آسانسور. 71

4-4-10 مبلمان.. 72

4-5 ویژگی معماری برای مجموعه ی طراحی لباس (نتیجه) 73

فصل پنجم (معرفی نمونه موردی)

5-1 مقدمه. 76

5-2 سالن طراحی لباس در بلگراد. 77

5-3 پاویلیون هنر سیار شانل.. 81

5-4 مرکز رسانهای و طراحی لباس واکو. 91

فصل ششم ( شناخت بستر و عوامل محیطی)

6-1 تهران.. 102

پایانه‌های مسافربری : 104

راه‌آهن: 104

متروی تهران : 105

6-2 تاریخچه. 106

6-2-1 تهران قدیم.. 106

6-2-3 دروازه‌ها و محلات تهران.. 107

6-2-3 تهران پس از انقلاب… 110

6-3 جغرافیا 111

6-3-1 بررسی موقعیت جغرافیایی تهران.. 111

6-3-2 کلیات تحول کالبدی تهران.. 112

6-3-3 بررسی وضعیت طبیعی تهران.. 112

6-3-4 زمین شناسی و مقاومت خاک…. 113

6-3-5 جهت قبله. 114

6-3-6 گسلهای اصلی و لرزه زا در تهران (‌با طول بیشتر از 10 كیلومتر ) 114

6-4 اقلیم. 119

6-4-1 درجه حرارت… 123

6-4-2 جهت و سرعت باد. 123

6-4-3 بارندگی و رطوبت…. 126

6-4-4 تابش خورشید.. 126

بخش دوم (طراحی)

فصل اول مبانی نظری

1-1 مقدمه. 130

1-2 مبانی نظری.. 130

1-2-1 مبانی طراحی بر اساس تفاوت های فردی در شکل دهی نقشه شناختی ورهیابی… 130

1-2-2 محیط پیرامون.. 130

1-2-3 جنسیت و روابط در تراکم بالا.. 131

1-2-4 نحوه ی برخورد با تراکم.. 133

1-2-5 سروصدا 133

1-2-6 نور. 134

1-2-7 رنگ….. 135

1-2-8 طراحی برای افزایش رضایتمندی شغلی… 136

1-2-9 طبیعت…. 137

فصل دوم (برنامه ریزی فیزیکی)

2-1 مقدمه. 139

2-2 برنامه ریزی فیزیکی.. 139

فصل سوم (ضوابط و تاسیسات)

3-1 مقدمه. 144

3-2 ضوابط و استاندارد های طراحی.. 144

3-2-1 سالن طراحی… 144

3-2-2 سالن دوخت…. 147

3-2-3 عکاسی… 148

3-2-4 سالن انتظار یا لابی… 149

3-2-5 کافه تریا 150

3-2-6 سالن نمایش….. 151

3-2-7 بخش اداری… 159

3-2-8 انبار. 162

3-2-9 پارکینگ….. 162

3-3 سازه و تاسیسات.. 164

3-3-1 مزاياي سازه بتني… 164

3-3-2 معرفي و شناسايي انواع سيستمهاي تهويه مطبوع.. 165

3-3-3 سیستم تهويه مطبوع در نظر گرفته شده برای مجموعه. 166

3-3-3-1 دستگاه شستشو دهنده هوا 166

3-3-3-2 محاسن و معایب دستگاه شستشو دهنده هوا 167

بخش سوم ( طرح)

فصل اول (بستر پروژه)

1-1 محل و نقشه ی سایت… 170

1-2 تحلیل سایت… 173

فصل دوم (روند طراحی)

2-1 روند طراحی.. 175

هدیه محصول:

دوستان عزیز با خرید و دانلود این محصول ،رساله دیگری با عنوان طراحی موزه مد و لباس را در قالب فایل word  بصورت رایگان و اختصاصی از فروشگاه سن فایل دریافت نمایید.

کلمات کلیدی: رساله – خانه مد – فرمت word

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

1 دیدگاه برای رساله خانه مد با فرمت word

 1. paria.ezadi

  پروژه خریداری شد ولی فایلی دریافت نشد

  • سن فایلمدیر سایت

   با سلام لینک دانلود بصورت خودکار به ایمیل شما ارسال میشود در صورت عدم دریافت با پشتیبانی در ارتباط باشید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *