قیمت اصلی ۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۰۰۰ تومان است.