×
خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

مدل سه بعدی تخت جمشید مدل اصلی و واقعی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

مطالعات جامع و کامل پروژه مرکز موسیقی

خرید
۴,۹۰۰ تومان

مطالعات طراحی مهد کودک داخلی و خارجی

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان

مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۵ شهر تهران

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 9 شهر تهران

خرید
۱۵,۵۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان

مطالعات کامل و جامع درباره مجموعه بناهای تاریخی تبریز

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله تحلیل استاتیکی مکانیزم لنگ لغزشی با روش خارج مرکزی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

نقش و کاربرد GIS در تهیه طرح هادی روستایی

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

نقشه کامل اتوکد شهر کرمانشاه (طرح جامع + تفصیلی)

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

نقشه های پهنه بندی مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ

خرید
۲۸,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

نقشه های تاسیسات مکانیکی برج مسکونی به صورت کامل همراه با دفترچه محاسبات

خرید
۶,۵۰۰ تومان

نمونه پروژه کارسنجی و روش سنجی

پشتیبانی سن فایل
0