×
خرید
۳,۲۰۰ تومان

مقاله رشته حقوق در مورد قولنامه و مبایعه نامه

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله رویکرد هدف و مردم برای حریم خصوصی و امنیت اطلاعات بشردوستانه

خرید
۴,۵۰۰ تومان

مقاله علمی تجزیه‌ و تحلیل هیدرولیکی کانال‌های سهموی برای اندازه‌گیری جریان

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

مقاله فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه و دوام آنها

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله کامل ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله مدیریت با عنوان حسابداری مدیریت

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله مدیریت در مورد صف و ستاد در سازمان

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

مقاله مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

مقاله مصرف مواد مخدر در ایران

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

مقاله مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل

پشتیبانی سن فایل
0