×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

مقاله جامع و کامل ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید (نمونه ی موردی محلّه ی سرخاب تبریز)

خرید
۳,۰۰۰ تومان

مقاله جامع و کامل مدیریت کایزن

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰ تومان

مقاله جمعدار اموال و بررسی سیستم کنترل اموال

خرید
۳,۰۰۰ تومان

مقاله حسابداری عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله حق شفعه در قانون مدنی ایران

خرید
۲,۰۰۰ تومان

مقاله در مورد یک مطالعه موردی در سیستم اطلاعات سبز

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله دزدی دریایی از نظر حقوق بین الملل و راهکار های مبارزه با آن

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله رابطه سلامت روان با اختلال خواب

خرید
۲,۰۰۰ تومان

مقاله رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

خرید
۲,۹۰۰ تومان

مقاله رشته حقوق از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله رشته حقوق با عنوان چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

مقاله رشته حقوق با عنوان شروط ضمن عقد

پشتیبانی سن فایل
0