خرید
۵,۰۰۰ تومان

خلاصه و سوالات کتاب ارتباطات سازمانی(رویکردها و فرایندها) کاترین میلر