قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۸۰۰ تومان است.