قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۸۰۰ تومان است.