قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۹۰۰ تومان است.