قیمت اصلی ۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۹۰۰ تومان است.