قیمت اصلی ۱۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰ تومان است.