قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴,۹۰۰ تومان است.