قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۶۰۰ تومان است.