قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۶۰۰ تومان است.