قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۹۰۰ تومان است.