قیمت اصلی ۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۰۰۰ تومان است.