قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۷۰۰ تومان است.