قیمت اصلی ۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۰۰۰ تومان است.