قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۹۰۰ تومان است.