قیمت اصلی ۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۰۰ تومان است.