قیمت اصلی ۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۸۰۰ تومان است.