قیمت اصلی ۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۰۰ تومان است.