قیمت اصلی ۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۰۰۰ تومان است.