خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

جزوه کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ