خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله رشته حقوق با عنوان چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن