خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی