خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

پروژه تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار